My sme malé pastelky lepších veru niet nakreslíme počas roka celučičký svet.
Modré nebo, žlté kvietky a červené zásterky.
Poznáte ich? Áno všetky...
Volajú sa pastelky.

ZVONENIE

1. hodina : 7,40 - 8,25

2. hodina : 8,35 - 9,20

3. hodina : 9,35 - 10,20

4 .hodina : 10,25 -11,10

5. hodina : 11,15- 12,00

Obedná prestávka : 12,00 - 12,25

6. hodina : 12,25 - 13,10


OZNAMY

 Budeme rozdelený na dve skupiny

1.skup. na 8:00 / Michal Šuhaj, Julianka, Šimonko Malatinka, Nelka Letašiová, Karla, Filipko, Paťko, Jakubko, Nelka Jankoľová, Dávidko Graňák

2.skup. na 9:00 / Kristián, Dávid Štefanides, Martinko, Lenka, Viktória, Alex, Elenka, Tánička, Kiarka, Michal Červený, Šimonko Štefánek,


ZOOM

ID:  7757914983 

HESLO: 946315 

 
ROZVRH HODÍN

         1.          2.      3.       4.        5.  

P -   SJL    MAT     SJL     HUV
-  TSV    SJL      MAT     SJL
-   SJL    MAT     VYV     VYV     ANJ

Š -  SJL    MPŽ      SLJ     PRV      TSV  

-   SJL    NAV     MAT     SJL


PASTELKY

Triedna učiteľka:   PaedDr. Ľubomíra Capuliaková 

ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená

Hviezdoslavova 822/8,  Trstená 02801

sitekova@centrum.sk

Tel. č. 0904 150 010